ReGES- Registrul General de Evidenta a Salariatilor

(Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, Nr. 164/14.III.2003)

a.       Descriere scurta a obiectivelor programului .

b.      INSTALARE, echipament minimal necesar

c.       Modul de lucru

d.      Date returnate 

a)      Descriere scurta a obiectivelor programului .

Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor, data incheierii contractului, data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii exprimata in ore/zi meseria, salariul de baza prevazut la data incheierii contractului data si temeiul legal in baza caruia inceteaza contractul Alin (2) Art 5.   Astfel agentul economic dupa ce va fi inregistrat la ITM Ilfov (Fisa de identificare-fig 1) va primi un numar de inregistrare (numar registru) unic  astfel :

 fig 1

Dupa completarea la sediul ITM Ilfov a Fisei de identificare (suport magnetic) agentul economic va primi 1 discheta cu  programul REGES ce ve contine Fisa de Identificare completata la ITM , aceata permite agentului economic sa inregistreze CIM a salariatilor sai. 

Programul contine  tabele care sunt folosite in mod frecvent Siruta.dbf (codificarea localitatilor), Cor.dbf (codificarea ocupatiilor din Romania plus descrierea lor) si CAEN (codificarea activitatilor din economie plus descrierea lor ) Temei de desfacere a CIM si descriere.

b) INSTALARE, echipament minimal necesar (486, Pentium I 133 Mhz si unitate floppy)

 Se introduce prima discheta (obtinuta de la ITM Ilfov) si din promptul

A:\>se va tasta  A:\>Install a: c: <enter>

La inrebarile calculatorului se va raspunde cu Y urmat de <enter>

Se va obtine un directoriu C:\Reges\ care va contine un fisier executabil Reges.exe care se va rula din Windows Explorer sau promptul MS-Dos. Daca s-a reusit instalarea programului obtinem (rezultatul rularii fig 2) meniul principal:

 

fig 2

In optiunea Actualizari/Societati agentul economic poate sa-si consulte informatiile (ex: activitate principala CAEN ), dar nu pot fi modificate ;

In optiunea Actualizari/Salariati agentul economic poate sa-si adauge/modifice informatiile cu privire la salariatii sai

Obs- Modificarea unui nr contract salariat se face in Modificari/Modificari Numar Contract

c) Modul de lucru

      Dupa ce am accesat meniul principal  fig 2 , se verifica daca informatiile cu privire la societate (puncte de lucru) sunt cele completate la ITM Ilfov , daca totul este corect se trece la optiunea Actualizari/Salariati fig 3:

Registrul general de evidenta al salariatilor

 

fig 3

 Din Fisa de identificare fig. 1 se preiau datele in ecranul din fig. 3 . Astfel se va completa de utilizator :

·        Contract –numar contract   (cifre)

·        Numele si prenumele (litere max 50 char.)

Date de identificare salariat

·        Localitate – se va completa din lista ,  (daca se introduce de exemplu Bucuresti se obtin toate sectoarele din care se va selecta unul cu ESC)

·        Adresa – va contine strada, nr, Bl, Sc, ap 

·        BI-seria

·        CNP (codul numeric personal-13 cifre)

Date contract individual de munca

·        Loc munca care permite stocarea  lui intr-un istoric

·        Ocupatie

·        COR - selectare din lista

·        Functie

·        Salariul de baza –Prevazut la data incheierii CIM

·        Data  Act Adi -Fig 4– se introduc inregistrari pentru fiecare act aditional incheiat la contract , la o anumita data poate fii inregistrat un singur act ADITIONAL

o       Data act adi

o       Durata CIM : valorile acceptabile se preiau din lista introducand valoarea 0 in camp sau cateva litere din variantele posibile (determinat, nedeterminat, partial)

o       Loc munca

o       Fel munca

o       COR

o       Functia

o       Conditii munca

o       Salariul brut

o       Salariul net

o       Timp munca

o       Timp Odihna

o       Durata CO

o       Alte cauze

Date incetare CIM

·        Data incetarii

·        Temei incetare CIM – selectare din lista

la data incheierii CIM –pe baza actelor aditionale o parte a acestor date se modifica prin functiunea Acte aditionale, situatia curenta a salariatului privitoare la Durata CIM , Durata muncii, Locul de munca, Ocupatia, Salariul de baza  se pot vizualiza prin optiunea Listare/Date salariati

SaveDisk.bat –programul care permite arhivarea datelor in vederea transmiterii lor la ITM Ilfov

RestDisk.bat –permite restaurarea datelor in cazul pierderii lor

fig 3

d) Date returnate la ITM Ilfov

Salvare pe discheta (returnare date la ITM Ilfov) se va face pe 2 dischete (a 2-a discheta este copia primei dischete):

C:\reges>savedisk a: c: <enter>

            Date se pot trimite si prin E-Mail la adresa ITMILFOV@MAILBOX.RO

Fisiere care se vor trimite sant cele de pe disheta respectiv:

Oameni.dbf,Oameni.cdx,Actadi.dbf,actadi.cdx